Search This Blog

Sunday, October 17, 2010

Etika Media

Apa dia etika? Menurut Wikipedia, etika merujuk kepada piawai mantap mengenai apa yang betul dan apa yang salah yang menetapkan apa yang patut dilakukan oleh manusia, lazimnya mengenai hak, tanggungjawab, dan faedga kepada masyarakat, keadilan, atau kebaikan yang spesifik. Misalnya, etika, merujuk kepada piawai yang memaksa tanggungjawab untuk menghalang daripada merogol, mencuri, membunuh, menyerang, memfitnah dan menipu. Piawai etika juga termasuk menjunjung kebenaran, mengasihani, dan kesetiaan.(diakses pada 16 Okt. 2009).
 Etika media ialah garis panduan yang digunakan oleh media sebagai panduan amalan yang baik oleh media. Setiap syarikat media mungkin ada garis panduan ini untuk dijadikan panduan oleh kakitangannya. Begitu juga industri media. Etika ini ini boleh diwujudkan oleh badan-badan professional dan juga kesatuan sekerja. Di Malaysia, Institut Akhbar Malaysia ada mewujudkan tatasusila kewartawanan sebagai panduan kepada para wartawan di negara ini (Sila rujuk garis panduan yang terkandung dalam Tatasusila Kewartawanan ini (Lihat buku Akhbar dan Kuasa, halaman 344-345). Selain itu, Kesatuan Wartawan Kebangsaan (NUJ) juga mempunyai kod etika untu wartawan. Oleh kerana tidak ada badan untuk mengawas kepatuhan kepada Tatasusila Kewartawanan IAM atau Kod Etika NUJ, tidaklah diketahui sama ada wujud kepatuhan atau tidak.
 Bagaimanapun, ada perkara-perkara yang boleh dianggap sebagai bidangkuasa etika kini menjadi sebahagian daripada undang-undang. Misalnya, finah. Jika dilihat daripada beberapa kes berkaitan dengan fitnah, kita dapat satu gambaran bahawa sedangkan undang-undang pun boleh dilanggar oleh wartawan (kebanyakan kes wartawan didapati bersalah), apa pula halnya dengan etika.
 Perkara-perkara yang menjadi tumpuan Tatasusila Kewartawanan Malaysia ialah:
 Laporan hendaklah benar;
Melaporkan secara jujur dan mengkritik secara saksama;
Wartawan hendaklah menggunakan cara yang betul untuk mendapatkan berita, gambar, filem dan dokumen;
Kesalahan laporan hendaklah dibetulkan;
Merahsiakan sumber berita;
Menghindari laporan berita yang bercorak perkauman dan yang bertentangan dengan tatasusila masyarakat Malaysia;
Wartawan hedaklah memahami undang-undang Malaysia.

Friday, October 15, 2010

BAGAIMANAKAH MEDIA DAPAT MENGEMBALIKAN PENGHAYATAN YANG SEWAJARNYA UNTUK PERAYAAN-PERAYAAN DI MALAYSIA?

Pada zaman moden ini, suasana perayaan di Malaysia sudah berubah. Kemeriahan menyambut perayaan semakin berkurangan. Suasana perayaan ini berbeza berbanding dengan zaman sebelum ini. Perayaan - perayaan yang disambut antaranya Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha, Tahun Baru Cina, Depavali, Krismas dan laen² lagi disambut dengan begitu meriah dan bermakna pada masa dulu. Tetapi, kemeriahannya sudah pun berubah pada masa kini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antaranya kebanyakan org pada masa kini sibuk untuk mencari kemewahan sahaja. Di musim perayaan pun mereka tetap bekerja. Mereka sudah lupa untuk beraya bersama dengan keluarga di kampung. Hal ini telah menyebabkan suasana perayaan berkurang kerana ada ahli keluarga yang tidak beraya bersama². Dalam pada itu, media telah memainkan peranan untuk mengembalikan penghayatan terhadap perayaan yang terdapat di Malaysia tetapi ianya nampak kurang berkesan. Media² menggunakan pendekatan yang lama untuk menyampaikan pengahayatan ini. hal ini telah menyebabkan masyarakat menjadi bosan kerana media hanya menggunakan pendekatan yang sama untuk memberi penghayatan tentang media. Media seharusnnya menggunakan pendekatan yang lebih moden supaya masyarakat dapat terkesan terhadap penghayatan hari raya itu. Media haruslah menyampaikan satu mesej yang betul² menyedarkan masyarakat tentang pentingnya perayaan di Malaysia ini. Media juga perlu menjadikan kanak-kanak sebagai sasaran. Hal ini kerana, kanak-kanak perlu menyedari betapa pentingnya perayaan ini. Apabila mereka dewasa nanti, mereka aku mengetahui yang perayaan sangat penting bagi mereka. Sebagai contoh, serita Upin Dan Ipin Raya. Cerita ini banyak memberi kesan yang mendalam kepada kanak-kanak. Dengan cara ini, saya pasti kanak-kanak ini akan lebih memahami tentang penghayatan Hari Raya.

Saturday, October 9, 2010

DEFINISI BUDAYA

Budaya berasal daripada bahasa sanskrit iaitu Buddhayah yang merujuk kepada bentuk jamak dari budi dan akal.

Secara amnya, budaya bermaksud cara hidup manusia. Ia merupakan satu proses perkembangan sahsiah akal, semangat dan usaha manusia dalam satu kelompok. perkara ini dapat dilihat melalui etimologi perkataan "budaya" iaitu budi dan daya yakni budi sebagai aspek akal fikiran dan nilai manakala daya sebagai aspek lahiriah manusia yang meliputi usaha dan hasilan.


Menurut Herskovits, beliau memandangkan kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu ganerasi ke satu ganerasi lain, yang kemudiannya disebut superorganik. Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengadungi keseluruhan pengertian nilai sosial, normal sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur² sosial, agama dan lain².M.J. Herkovits menyatakan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok iaitu:
- alat² teknologi.
- sistem ekonomi.
- keluarga
- kekuasaan politik.
  DEFINISI MASYARAKAT


Istilah masyarakat berasal dari perkataan akar bahasa arab " syaraka " bereri ikut serta, berpatisipasi. Dalam bagasa inggeris, society berasal dari bahasa latin " socius " yang bermaksud kawan.


J.L. Gilin dan J.P. Gilin mengatakan bahawa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama.


Mac Lver dan Page pula menyatakan bahawa masyarakat adalah satu sistem dari kebiasaan dan tatacara dari kuasa dan kerjasama antara berbagai kelompok dan pergolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia.


Menurut M.J. Herkovits dan Bronislaw Malinowski, mereka mengemukakan bahawa segala yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah Culture Determinism.