Search This Blog

Tuesday, August 17, 2010

Mengapa media penting? Media mempengaruhi? Berikan contoh-contoh peribadi anda media mempengaruhi.

Media sememang memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan seharian. Kita tidak dapat lari dari media. Ini kerana media merupakn sumber maklumat kepada kita. Namun,tidak semua maklumat yang diberikan adalah benar dan tepat. Kita perlu meniali semuanya itu berdasarkan bukti dan alas an yang kukuh. Media sememang mempengaruhi diri saya. Contohnya:


Pertama, media memaarkan kepada penonton bagaimana standard hidup layak bagi seorang manusia, dari sini penonton menilai apakah lingkungan mereka sudah layak. Gambaran ini banyak dipengaruhi dari apa yang penonton lihat dari media. Sebagai contoh mempunyai kepribadian yang sangat baik. Banyak dugaan yang perlu dilalaui untuk mencapai standard ini. Akhirnya, orang-orang seperti ini yang akan mendapati pujian dan dihormati. Kedua, drama yang dipaparkan oleh media boleh jadi mempengaruhi apa yang penontonnya inginkan, sebagai contoh media mengambarkan kehidupan keluarga sempurna, dan penontonnya mula membandingkan dan membicarakan kehidupan keluarga tersebut, dimana kehidupan keluarga yang dipaparkan itu kelihatan begitu sempurna sehingga kesalahan mereka menjadi topik hangat setiap hari oleh penonton, atau mereka mulai menertawakan tingkahlaku yang aneh dan hal-hal kecil yang terjadi pada drama tersebut.Ketiga, media visual dapat memenuhi keperluan penonton akan tingkahlaku yang lebih baik, pintar, cantik/ tampan, dan kuat. Contohnya anak-anak kecil dengan cepat memgambarkan bahawa mereka sebagai penyihir seperti Harry Potter, atau putri raja seperti tokoh Disney. Keempat, bagi remaja dan kaum muda, mereka tidak hanya berhenti sebagai penonton atau pendengar, mereka juga menjadi "penentu", dimana mereka menentukan arah media popular saat mereka juri dan mengemukakan pendapatnya. Terutamanya dalam rancangan realiti iaitu Akademi Fantasia.

. Media boleh membuat penonton berasa senang akan diri mereka,cukup, atau merasa rendah dari yang lain .

No comments:

Post a Comment